ο Δικτάτορας!

ΠΗΓΗ.

I’ m sorry (Συγνώμη!),
I don’ t want to be an emperor (δε θέλω να γίνω αυτοκράτορας)

that’ s not my bussiness (δεν είναι η δουλειά μου)
I don’ t want to rule (δε θέλω να κυβερνήσω)
or conquer anyone (ή να κατακτήσω οποιονδήποτε)
I should like to help everyone (θα μου άρεσε να βοηθώ τον καθένα)
if possible [αν μου είναι δυνατό)
Jew, Gentile, black men, white (Εβραίους, ειδωλολάτρες, μαύρους, λευκούς),
we all want to help (όλοι μας θέλουμε να βοηθάμε)
one another  (ο ένας τον άλλο),
human beings are like that [στους ανθρώπους αρέσει αυτό),
we all want to live (όλοι μας θέλουμε να ζούμε)
by eagh other’s happiness (με την ευτυχία των άλλων),
not by each olther’ s missery (όχι με την αθλιότητα του καθενός).
we don’ t want to hate (δε θέλουμε να μισούμε)
and despise one another (και να περιφρονούμε ο ένας τον άλλο)
in this world there is (σ’  αυτό το κόσμο υπάρχει)
room for everyone [χώρος για τον καθένα)
and the earth is rich  (και η Γη είναι πλούσια)
and can provide for everyone (και μπορεί να εφοδιάσει τον καθένα)
the way of life can be free and beautiful (ο τρόπος ζωής μπορεί να γίνει ελεύθερος και όμορφος)
but we have lost the way (αλλά έχουμε χάσει το δρόμο)
greed has poisoned (η απληστία έχει δηλητηριάσει)
men’ souls (τις ψυχές των ανθρώπων),
has barricaded the world with hate (έχει ξεσηκώσει το κόσμο με μίσος)
has goose -stepped us into (μας έχει φασιστικοποιήσει)
misery and bloodshed (στη αθλιότητα και στην αιματοχυσία)
we have developed speed but (έχουμε αναπτύξει ταχύτητα αλλά)
we have shut ourselves in machinery (έχουμε κλείσει τους εαυτούς μας στα μηχανήματα)
that gives abundance (που δίδουν αφθονία)
has left us in want (και μας έχουν αφήσει στο να θέλουμε).
Our knowledge has made us cynical (Οι γνώσεις μας μας έχουν κάνει κυνικούς),
our cleverness hard and unkind (η εξυπνάδα μας σκληρούς και αγενείς),
we think too much (σκεφτόμαστε πάρα πολύ)
and feel too little (και αισθανόμαστε πάρα πολύ λίγο).
More than machinery (περισσότερο από τα μηχανήματα)
we need humanity (χρειαζόμαστε ανθρωπιά)
more than cleverness (περισσότερο από την εξυπνάδα)
we need kindness and gentleness (χρειαζόμαστε ευγένεια και απαλότητα).
Without these qualities (χωρίς αυτές τις ιδιότητες)
life will be violent (η ζωή θα είναι βίαιη)
and all will be lost (και όλα θα χαθούν).
The aeroplane and the radio (το αεροπλάνο και το ραδιόφωνο)
have brought us closer together (μας έχουν φέρει πιο κοντά).
the very nature of these inventions (η αληθινή φύση αυτών των εφευρέσεων)
cries out for the goodness in men (κραυγάζει για την καλοσύνη στους ανθρώπους).
Cries out for universal brotherhood (κραυγάζει για την παγκόσμια αδελφότητα)
for the unity of us, all (για την ενότητα όλων μας).
Even now, (ακόμη και τώρα)
my voice is reaching millions (η φωνή μου φτάνει σε εκατομμύρια)
throughout the world (σ’  όλο το κόσμο).
Millions of despairing men (Εκατομμύρια απελπισμένων ανδρών,),
women and little children (γυναικών και μικρών παιδιών),
victims of a system that (θυμάτων του Συστήματος)
makes men torture  (αναγκάζει τους ανθρώπους να βασανίζουν)
and imprison (και να φυλακίζουν)
innocent people (αθώους ανθρώπους).
To those who can hear me (Σ’  αυτούς που μπορούν να με ακούσουν)
I say, (λέω:)
«do not despair»! (μην απελπίζεστε!)
the misery that is now upon us (η αθλιότητα που είναι τώρα πάνω μας)
is but the passing of greed (είναι αλλά το πέρασμα της απληστίας)
the bitterness of men [η πικρία των ανθρώπων)
who fear the way of (που φοβούνται τον τρόπο)
human progress: (της ανθρώπινης προόδου)
the hate of men will pass (το μίσος των ανθρώπων θα περάσει)
and dictators die (και οι δικτάτορες θα πεθάνουν)
and the power they (και η Εξουσία που)
took from the people (πήραν από τους ανθρώπους),
will return to the people (θα επιστρέψει στους ανθρώπους)
so long as men die (για όσο μεγάλο διάστημα οι άνθρωποι θα πεθαίνουν)
liberty will never perish (η ελευθερία ποτέ δε θα χαθει).
Soldiers! (Στρατιώτες!)
don’ t give yourselves to brutes! (μη παραδίδετε τους εαυτούς σας κτηνώδεις)
men who despise you (άνθρωποι που σας περιφρονούν)
and enslave you (και σας υποδουλώνουν)
who regiment your lives (που [πειθαρχούν τις ζωές σας)
tell you what to do (που σας λένε τι να κάνετε),
what to think (τι να σκέφτεστε)
and, what to feel (και, τι να αισθάνεστε),
who drill you (που σας τρυπούν),
diet you (που σας κάνουν δίαιτα),
treat you as cattle (που σας μεταχειρίζονται σαν να είστε βόδια)
use you as cannon fodder (που σας χρησιμοποιούν σαν τροφή για κανόνια).
Don’t give yourselves (μη παραδίδετε τους εαυτούς σας)
to these unnatural men (σ’  αυτούς τους αφύσικους ανθρώπους),
macine men (στους ανθρώπους μηχανές),
with machine minds (με τα μηχανικά μυαλά)
and machine hearts (και τις μηχανικές καρδιές)!
You are not machines (δεν είστε μηχανές)!
You are not cattle (δεν είστε βόδια),
You are men (είστε άνθρωποι)!
You have the love of humanity (έχετε την αγάπη της ανθρωπότητας)
in your hearts (μέσα στη καρδιά σας),
you don’ t hate (δε μισείτε)
only the unloved hate (μόνο οι ανέραστοι μισούν),
the unloved and the unnatural (οι ανέραστοι και οι αφύσικοι!).
Soldiers! (Στρατιώτες!)
Don’ t fight for slavery (μη μάχεστε για τη Δουλεία),
fight for Liberty (πολεμήστε για την Ελευθερία)!
In the seventeeth chapter of (στο δέκατο έβδομο κεφάλαιο)
Sain Luke it is written (του Αγίου Λουκά είναι γραμμένο):
«The kingdon of man is within man» (το Βασίλειο του Ανθρώπου είναι μέσα στον Άνθρωπο)
not one man (όχι σε ένα άνθρωπο),
nor a group of men (ούτε σε μια ομάδα ανθρώπων)
but in all men (αλλά μέσα σε ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους).
In you (μέσα σε σένα),
you the people have the power (εσείς οι άνθρωποι έχετε την Δύναμη).
The power to create machines (τη δύναμη να δημιουργείτε μηχανές),
the power to create happiness (τη δύναμη να δημιουργείτε ευτυχία).
You the people (εσείς οι άνθρωποι)
have the power to make life (έχετε τη δύναμη να δημιουργείτε ζωή)
free and beautiful (ελεύθερη και όμορφη),
to make this life (να κάνετε αυτή τη ζωή)
a wonderful adventure (μια υπέροχη περιπέτεια).
Then, in the name of democracy (Κατόπιν, στο όνομα της Δημοκρατίας)
let’ s use that power (ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη Δήναμη),
Let us all unite (Ας ενωθούμε ΟΛΟΙ)!
Let us fight for a new world (Ας προσπαθήσουμε για ένα καινούργιο Κόσμο),
a descent world (ένα σημαντικό κόσμο)
that will give  men (που θα δώσει στους ανθρώπους)
the chance to work (την ευκαιρία να εργασθούν),
that will give you the future (που θα σας δώσει το μέλλον)
and old age (και την παλιά εποχή)
and security (και την ασφάλεια).
By the promise of these things (με την υπόσχεση αυτών των πραγμάτων)
Brutes have risen to power (οι κτηνώδεις έχουν ανέλθει στην Εξουσία)
but they lie (αλλά λένε ψέμματα).
They do not fulfill their promise (δεν πραγματοποιούν τις υποσχέσεις τους),
they never will (ποτέ δε θα τις πραγματοποιήσουν)!
Dictators free themselves (οι δικτάτορες ελευθερώνουν τους εαυτούς τους)
but they enslave the people (αλλά υποδουλώνουν τους ανθρώπους).
Now, let us fight (Τώρα, ας προσπαθήσουμε)
to fulfill that promise (να πραγματοποιήσουμε αυτή την υπόσχεση).
Let us fight to free the world (Ας προσπαθήσουμε να ελευθερώσουμε τον κόσμο),
to do away with national barriers (να διώξουμε τα εμπόδια),
to do away with greed (να διώξουμε την απληστία)
with hate (με το μίσος)
and intollerance (και την μισαλλοδοξία).
Let us fight for (ας πολεμήσουμε για)
a world of reason (ένα κόσμο λογικής),
a world where scince and progress will (ένα κόσμο όπου η Επιστήμη και η Πρόοδος)
lead to all men’ s happiness (θα οδηγήσουν όλους τους ανθρώπους στην ευτυχία).
Soldiers! (Στρατιώτες!)
In the name of Democracy (στο όνομα της Δημοκρατίας),
let us all unite (ας ενωθούμε ΟΛΟΙ)!

– See more at: http://www.gfragoulis.blogspot.gr/2014/04/dictator.html#more

Advertisements
This entry was posted in ΠΟΛΙΤΙΚΗ and tagged . Bookmark the permalink.

Γράψτε ένα σχόλιο.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s